• Tijdens de ALV half mei heeft het bestuur de financiële en vrijwilligers situatie van de vereniging toegelicht. In dit bericht leest u het besluit wat op deze vergadering is genomen.

  De financiële situatie: Omdat de huur van het zwembad ieder jaar wordt verhoogd met 3% en wij het al 5 jaar zonder contributie verhoging hebben kunnen doen, zat het eraan te komen dat de contributie de verwachte huurkosten niet meer dekt.

  Om het boekje weer kloppend te krijgen helpt het dat we volgend seizoen met 1 dames en 1 heren team minder van start gaan, maar er is ook 1 jeugd team nodig. Dat laatste is natuurlijk goed nieuws, de jeugd heeft immers de toekomst.

  Deze besparing is echter onvoldoende en zal toch de contributie verhoogd moeten worden.

  De vrijwilligers situatie: Trainingen kunnen we gelukkig nog met trainers aan de kant laten doen. Dat is af en toe krap. Voor alle andere taken hebben we echter vrijwilligers nodig om EZC overeind te houden. Te veel taken worden nu door te weinig mensen gedaan, een situatie die zo niet door kan gaan.

  Op de ALV zijn de leden akkoord gegaan om beide uitdagingen met elkaar te combineren:

  een forse contributie verhoging met een reductie bij inzet voor de vereniging. Dat laatste is met name als signaal dat we echt meer handen rond het bad nodig hebben. Ouders kunnen natuurlijk klussen voor hun kinderen doen. Leden die een vergoeding krijgen (trainers en een enkele scheidsrechter waterpolo vallen niet onder deze korting).

  Per 1 september (juli en augustus zijn contributie loze maanden) wordt de contributie:

  - Voor leden zonder vrijwilligers taken: 39 euro per maand + 1 euro voor kledingfonds.

  - Voor leden met operationele taken: 37 euro per maand + 1 euro voor kledingfonds.

  - Voor leden met organisatorische taken: 35 euro per maand + 1 euro voor kledingfonds.

  Onder operationele taken vallen: zwemofficials, wedstrijdbegeleiders, BHV, EHBO (sleuteldienst), schoonmaken, badopbouw, kiosk etc.

  Onder organisatorische taken vallen: commissies, bestuur, lustrum, sponsor, activiteiten, toernooi, ledenadministratie, communicatie, vrijwilligerstaken verdelen etc.

   

  Vrijwilligers waar direct behoefte aan is:

  ■ Bestuurslid. De zoektocht naar een penningmeester lijkt geslaagd, maar er blijven nog te veel zaken liggen. Voor meer informatie vraag een bestuurslid.

  ■ Webbeheerder, met name inhoud op peil houden en aanvullen. Kan samen met:

  ■ Communicatie, we kunnen veel meer vertellen over wat er gebeurd is en gaat gebeuren. Blijft er nu te vaak bij zitten. Meer informatie vraag een bestuurslid.

  ■ Algemeen bestuurslid (Netto minimaal uur in de week, taken passend te maken met eigen capaciteit). Voor meer informatie vraag een bestuurslid.

  ■ Wedstrijd official bij zowel zwemmen en waterpolo. Meer informatie vraag zwem of polocommissie.

  ■ Vrijwilligers coördinator. De naam zegt het al. Voor meer informatie vraag een bestuurslid.

  ■ Secretaresse bestuur.

  ■ BHV en / of EHBO vrijwilliger. Bij ieder uur dat we in het zwembad zijn moet er een BHV’er / EHBO’ er zijn. Heb je een diploma of wil je dat wel halen, laat dat weten. Voor meer informatie vraag een bestuurslid.

  ■ Lustrum organiseren.

  ■ Toernooi organiseren.

  ■ Badopbouw bij trainingen en wedstrijden, ontlast de trainers en coaches!

  ■ Kiosk draaien.

  ■ Sponsoring organiseren.

  ■ Lid zwem en polo commissie.

  ■ Alles wat we nog vergeten zijn.

   

  Mocht u interesse hebben om onze vereniging bij één van deze taken te helpen, stuur dan een mailtje naar: bestuur@ezc-online.nl.

   

  Namens het bestuur,

   

  Herbert Wormeester

  Voorzitter

   

   

  bestuur@ezc-online.nl