• Aanmelden als lid

 • Voor het aanmelden bij EZC willen wij u vragen uw gegevens hier rechts in te vullen. De vakjes met * achter het onderwerp zijn verplicht in te vullen. Wanneer u een tussenvoegsel in uw achternaam heeft (bijv: van de Berg), of een nummer toevoeging bij uw woonadres (zoals gebruikelijk bij appartementen) maar ook een huis telefoon nummer dan willen wij u vragen dit in te vullen zodat wij de aanmelding zo compleet mogelijk hebben.

  Competitie:
  Wanneer u bij competitie "ja" invult dan vragen wij een startkaart aan. Een startkaart is gratis tot en met de leeftijd van 11 jaar, daarna zijn er kosten aan verbonden (zie contributie pagina onder "informatie").

  Type lidmaatschap:
  Een gewoon lid kan meedoen aan de EZC jeugdopleiding (Sterrenplan), wedstrijdzwemmen (Zwem-selectie of masters), of waterpolo. Bij de keuze trimzwemmen kunt u 1x per week zwemmen. EZC kent een 10-maandlijkse contributieseizoen. Deze loopt van september t/m juni, de maanden juli en augustus wordt in verband met de zomervakantie niet gezwommen.

  Naast de maandelijkse contributie kent EZC een inschrijfgeld. Ook dienen alle leden (ongeacht zij wel/geen startkaart hebben) de kalenderjaarlijke KNZB contributie te voldoen. De betaling van contributie en overige clubgelden kan alleen via een automatische incasso. De contributie wordt maandelijks op de 15e afgeschreven.

  Bij beëindiging lidmaatschap hanteert EZC diverse opzegtermijnen.

  1. Startkaarthouders die deelnemen aan de zwem- & waterpolo competitie/wedstrijden hebben 2 opzeg mogelijkheden. De opzegging kan verwerkt worden per eind december (halverwege seizoen) of juni (einde seizoen).
  2. Sterrenplan en trimzwemmen (allen niet-startkaarthouder) hebben een opzegtermijn van 1 maand.

  Sportlink nummer:

  Indien u eerder lid bent geweest van een vereniging die aangesloten is bij de KNZB dan beschikt u mogelijk al over een sportlink nummer. Dit is een uniek nummer waarmee wij uw persoonsgegevens op kunnen halen en de aanmelding kunnen vereenvoudigen. Indien u dit nummer hebt dan verzoeken wij u deze hier in te vullen.

   Wanneer u lid wenst te worden van de zwemvereniging de Enschedese Zwemsport Cominatie (EZC) dan wordt u ook lid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en aanvaardt ook het persoonlijke lidmaatschap van de KNZB met de daaraan verbonden rechten en plichten. Hij/Zij (of ouder/voogd) verklaart door ondertekening ("versturen" formulier) geen contributieschulden of andere achterstallige financiële verplichtingen te hebben bij een andere zwemvereniging. Bij het versturen van het formulier bevestig ik mijn aanvraag lidmaatschap bij EZC. Tevens ga ik akkoord met de gestelde (maandelijkse & periodieke) contributies en opzegtermijn. Daarnaast machtig ik EZC om de contributie per automatische incasso te incasseren.

   

  Wijzigen gegevens

  De eigen gegevens zoals adres, e-mail, tel. nr. en zichtbaarheid op website (open, deels of niet zichtbaar) kunnen worden gewijzigd via de KNZB app. In verband met privacy staat zichtbaarheid standaard op niet zichtbaar. Ieder lid kan alleen zelf dit wijzigen via de app.

 • Aanmelden als lid

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Competitie
  Sport *
  Bondssporten *
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer
  Mobielnummer *
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!