• Ereleden en leden van verdienste

  Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van vijf stemgerechtigde seniorleden door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd.

  Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die op grond bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd.

  Zij hebben een speciale plek binnen de club, omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van de zwemclub. Zij hebben de EZC altijd een warm hart toegedragen en velen zijn nog altijd actief betrokken bij EZC!

   

  Ereleden Leden van verdienste
  Riki Buitink-Haak Hans Ehrhardt
  Bob Dietrich Johan Slot
  Johan Hoeksma Jet Lusink-van Pelt
  Henk van Keulen Sonja Moolhuijzen
  Hans van der Molen Gerhard Nijhof
  Lies Pahlplatz Bella Roonder
  Joke Razoux Schultz-Bouwman Joop Wetsteijn