• Covid-19

 • Protocol Coronamaatregelen EZC Leden van EZC houden zich aan de volgende regels:


  Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van de richtlijnen van het RIVM):
  1.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
  • vermijd drukte;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.


  Routing / aanmelding:
  2. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen.


  3. Iedere organisatie hanteert een systeem dat registreert welke bezoekers en leveranciers er op welk moment zijn binnen geweest.
  Leden van EZC melden zich voor alle trainingen en voor wedstrijden aan of melden zich af middels de KNZB waterpolo app.


  4. Bezoekers moeten geregistreerd worden zodat zij bereikt kunnen worden in het geval van een eventuele uitbraak. De volgende gegevens moeten worden vastgelegd: • volledige naam;
  • datum en tijdstip van aankomst;
  • e-mailadres en telefoonnummer.
  Dit geldt voor bezoekende verenigingen en alle toeschouwers.


  5. De onder genoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst, deze worden veertien dagen bewaard en daarna vernietigd door de beheerder van de zwemgelegenheid.

  Omkleden:
  6. De kleedruimtes kunnen gebruikt worden, mits de routing en de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat.


  7. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te wijzen.
  Met Sportaal is afgesproken per uur de kleedkamerindeling te wisselen:
  kleedkamer 1 en 3; uur daarop kleedkamer 2 en 4, uur daarop kleedkamer 1 en 3, enzovoort.


  8. Elke badinrichting bepaalt zelf waar de kleding en schoenen na omkleden worden neergelegd. Ook is het mogelijk kleding in tassen op te bergen en deze op een aangegeven plek te plaatsen.


  Douche en toilet gebruik:
  9. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar het toilet te gaan.


  10. Het toiletbezoek in de badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden.


  11. Douches zijn geopend, waarbij 1,5 meter in acht genomen dient te worden.


  Activiteiten in de badinrichting: binnen en buiten:
  12. Er mag maximaal 1 persoon per 5m2 van de accommodatie (excl. personeel) worden toegelaten.


  13. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (ook voor kinderen)


  14. Wedstrijden zijn toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn op 1,5 meter afstand van elkaar.


  15. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard van de activiteit vereist is.


  16. Direct na de activiteit dienen de geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden.


  BELANGRIJK:
  Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (ook voor kinderen)
  Meld je aan of meld je af via de KNZB app.
  Voor het beheer, registratie en schoonmaak is afgesproken:
  Er zijn een aantal verantwoordelijkheden die tijdens elke training vastgelegd moeten worden:
  - Tijdens elke training wordt middels de KNZB app de gezondheidscheck, de aantallen en de namen van de zwemmers bijgehouden.
  - De beheerder, trainer, aanvoerder ziet toe dat zwemmers zich aan alle regels houden. Bij overtreding wordt de coronacoördinator bericht. Samen kan dan gekeken worden hoe problemen worden opgelost. Bij herhaling van het niet houden aan de regels kan de toegang tot het zwembad ontzegd worden door de coronacoördinator.
  - Na de laatste training wordt het hele bad schoongemaakt:
  Rondom bad gespoten (verantwoordelijkheid beheerder).
  Toilet en badhokjes met desinfectans gereinigd en gespoten en met trekkers drooggemaakt (verantwoordelijkheid huurder).


  ► Afwijkingen kunnen alleen in overleg met de coronacoördinator gemaakt worden.
  15 augustus 2020.
  Gewijzigd: 30 november 2020
  Gewijzigd: 17 mei 2021
  Gewijzigd: 05 september 2021
  Anita de Vos
  Coronacoördinator EZC, 06-27116913

  pdf