• Contributie

  Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de ALV (Algemene Leden Vergadering) van het jaar 2022 en gelden per 1 september 2022.
  De basis van de nieuwe tarieven zijn het stimuleren van vrijwilligerswerk, hier zijn kortingstarieven voor bedacht. Bij vragen kunt u contact zoeken met de ledenadministratie op leden@ezc-online.nl.

   

  Tarieven: 

  Soort lidmaatschap 

  Kosten

  Frequentie

  Gewoon lid *

  € 39,00

  per maand

  Trimzwemmen, 1x/wk zwemmen op beschikbare tijd vlgs rooster.

  € 19,00

  per maand

  Ondersteunend lid zonder startkaart (donateur)

  € 8,50

  per maand

  Ondersteunend lid met startkaart **

  € 16,50

  per maand

  * Onder gewoon lid valt iedereen behalve de trimzwemmers en de zwemlessers.

  ** Aanvraag via bestuur.

   € 1,00

  per maand

   

   

   

   Overige contributies

   

   

  Inschrijfgeld

  Kosten

  Frequentie / wanneer

  KNZB Contributie 'geen deelname wedstrijden' (ongeacht je leeftijd)

  € 21,00

  per kalenderjaar

  KNZB contributie 'deelname wedstrijden jonger dan 12 jaar'

  € 21,00

  per kalenderjaar

  KNZB contributie 'deelname wedstrijden 12 jaar of ouder'

  € 62,00

  per kalenderjaar

  Borstcrawlcursus, nog geen lid van EZC

  € 150,00

  Per cursus

  Borstcrawlcursus, al wel lid van EZC)

  € 125,00

  Per cursus

   

   

   

  Kortingen

  Korting per gezin

   

  3 Gezinsleden, de korting wordt verrekend bij het laatst aangemelde lid

  € 3,75

  per maand

  4 Gezinsleden, de korting wordt verrekend bij het laatst aangemelde lid

  € 6,25 

  per maand

  Voor leden met operationele taken, denk aan:

  Zwemofficials, wedstrijdbegeleiders, BHV, EHBO (sleuteldienst), schoonmaken, badopbouw, kiosk etc.

  € 2,00

  per maand

  Voor leden met organisatorische taken, denk aan:

  Commissies, bestuur, lustrum, sponsor, activiteiten, toernooi, ledenadministratie, communicatie, vrijwilligerstaken verdelen etc.

  € 4,00

  per maand

  Voor het kortingstarief operationele taken en organisatorische taken geldt ook dat als de ouder actief de vereniging helpt met één van de eerder genoemde taken dat de korting verrekend wordt bij het lid.

   

   

   

  Bij vragen over je lidmaatschap, kosten en/of geïncasseerde contributies, stuur je vraag naar leden@ezc-online.nl.

   

  Voorbeeld contributie sterrenplan

  • Algemeen lid € 39,- (per maand)
  • KNZB 'geen deelname wedstrijden' of 'deelname wedstrijd jonger dan 12 jaar' 21,- (per kalenderjaar in januari of bij aanmelding)
  Voorbeeld contributie trimzwemmen
  • Trimzwemmen 19,- (per maand)
  • KNZB 'geen deelname wedstrijden' 21,- (per kalenderjaar in januari of bij aanmelding)

   Voorbeeld contributie zwemmen en waterpolo

  • Algemeen lid € 39,- (per maand)
  • KNZB deelname wedstrijden jonger dan 12 jaar 21,- (per kalenderjaar in januari of bij aanmelding) OF (op basis van leeftijd, toelichting kan ledenadministratie geven)
  • KNZB deelname wedstrijden 12 jaar en ouder 62,- (per kalenderjaar in januari of bij aanmelding) 

   Belangrijke punten m.b.t. de contributie(s): 

  • Het betalen van de contributie’s kan slechts middels automatische incasso. Indien dit wegens bijzondere reden niet mogelijk is dan kan de penningmeester een uitzondering maken. Er zal dan een factuur verzonden per mail.EZC hanteert een contributie seizoen van 10 maanden, deze loopt van september t/m juni. Over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd i.v.m. vakanties.
   • De contributie wordt maandelijks (september t/m juni) middels de machtiging automatische incasso geïncasseerd op de 15e van de maand.
  • Wanneer er lessen/trainingen uitvallen door vakanties, feestdagen of doordat er geen badwater gehuurd kan worden bij de Enschedese Zwembaden dan wordt dit niet gecompenseerd.
  • De KNZB contributie betreffende de wel\niet deelname wedstrijden zijn onder voorbehoud en worden per kalenderjaar vastgesteld tijdens de ALV. De kosten zijn voor het hele kalenderjaar ongeacht de duur van het lidmaatschap en worden in januari of bij inschrijving in rekening gebracht.
  • Voor de wijze van bepalen welk KNZB tarief gehanteerd wordt de richtlijn KNZB gevolgd. Dit houdt in: In 2024 wordt de contributie betaald over de EZC leden die aangemeld zijn in 2023. Wanneer een lid van 2011 of ouder is dan wordt het hoge tarief in rekening gebracht, voor leden uit 2012 wordt het lage tarief gehanteerd.
  • Zaken met betrekking tot de contributie worden via nieuwsberichten op de site geplaatst.

    Storno’s & contributieachterstanden: 

  • Wanneer de contributie(s) niet betaald worden dan worden er twee herinneringen verstuurd. Na de tweede herinnering kan overgaan worden tot het opeisen van de contributie(s) via gerechtelijke wegen. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van het lid dat in gebreke is.
  • Indien geïncasseerde contributies onterecht gestorneerd worden, dan wordt er bij het versturen van de herinneringen de contributie vermeerderd met administratiekosten a € 2,50.