• Op 18 oktober is in het Slagman een ALV.

   

  Starttijdstip 20.00

   

  Agenda:

  1. Opening
  2. Financiën kalenderjaar 2021
  3. Ontwikkelingen financiën
  4. Bestuurssamenstelling
   1. Jillis Kors                      penningmeester
   2. Armand Dohmen        vrijwilligerscoordinator
  5. Vrijwilligersparticipatie
  6. Sluiting